Tin­ne Olt­mans knip­oogt naar ju­ry

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Vrijuit - (tdl)

Tin­ne Olt­mans (25), be­kend van de Stu­dio 100-reeks Ghost

Roc­kers, heeft met een knip­oog ge­re­a­geerd op de woor­den van het Ne­der­land­se ju­ry­lid Gers Par­doel in de fi­na­le van Steracteur

Sterartiest. Par­doel zei in die fi­na­le dat het bij Olt­mans soms aan “de saus” ont­brak, waar­door “het ge­recht niet klop­te”. Col­le­ga-ju­ry- le­den In­ge­borg en Kris­tel Ver­be­ke fron­sten de wenk­brau­wen, maar Tin­ne Olt­mans kan er na haar ver- lo­ren fi­na­le te­gen Mi­chiel De Mey­er wel om la­chen. Zij zet­te een foto op In­st­agram met een zak frie­ten met de woor­den “iets met friet en saus”.

FOTO RR

Tin­ne Olt­mans.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.