Drin­kend, ro­kend en vloe­kend: Rad­ja daagt uit

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Stadskrant - (fbu)

Rad­ja Naing­go­lan blijft Rad­ja Naing­go­lan. Nau­we­lijks zijn de plooi­en met bonds­coach Ro­ber­to Mar­ti­nez glad­ge­stre­ken of de ba­lo­ri­ge mid­den­vel­der laat weer van zich ho­ren. Met een Snap­chat­film­pje van een wild nieuw­jaars­feest­je waar­in een naar eigen zeg­gen ‘zat­te’ Nin­ja uit­da­gend drinkt, rookt en vloekt. Zelfs de AS Ro­ma­fans kun­nen er niet om la­chen. In de vi­deo is te zien hoe de 29-ja­ri­ge mid­den­vel­der op een wild feest­je in Ro­me met vrien­den ge­re­geld een pint bier aan de lip­pen zet, on­be­schroomd een si­ga­ret op­steekt en tus­sen­door vloekt - in het Ita­li­aans - als een ket­ter.

La Gaz­zet­ta del­lo Sport cen­su­reer­de zelfs hier en daar. Rad­ja zegt ook on­be­schaamd: “Ik ben zat…” Nu kun­nen ze bij de Gi­all­lo­ros­si wel wat heb­ben van hun sterk­hou­der, maar met het film­pje lijkt de Ro­de Dui­vel toch te ver zijn ge­gaan. De Ita­li­aan­se topclub liet al­vast we­ten dat ze de zaak “in­tern zul­len op­los­sen”. De vi­deo werd li­ve ge­volgd door dui­zen­den Ro­ma­fans en er volg­den snel com­men­ta­ren als: “Als je dit soort film­pjes rond­stuurt, is kri­tiek op de pers niet juist.” Maar ook: “Een kind van 30 jaar dat ten­min­ste zijn wa­re aard nooit ver­bergt.”

Naing­go­lan re­a­geer­de vrij snel via Twit­ter. Op zijn Naing­go­lans… “Zelfs op ou­de­jaars­nacht denkt men aan het ma­ken van nieuws… Ik wens ie­der­een een ge­luk­kig Nieuw­jaar, be­hal­ve zij… Get a

li­fe!”

De vraag is hoe de Bel­gi­sche bonds­coach Ro­ber­to Mar­ti­nez de­ze keer zal re­a­ge­ren. Want gis­te­ren liet de Ro­de Dui­vel nog eens de Nin­ja zien waar Mar­ti­nez zo’n he­kel aan heeft.

FOTO'S RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.