De ti­ming

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News -

15 de­cem­ber 2017:

de ste­den­bouw­kun­di­ge ver­gun­ning is af­ge­le­verd voor de Oos­ter­weel­wer­ken op Ant­wer­pen-Lin­ker­oe­ver en in Zwijn­drecht.

Sep­tem­ber 2018:

de wer­ken aan de in­fra­ struc­tuur voor Oos­ter­weel op Lin­ke­r­oe­ ver be­gin­nen. De eerste stap zijn ver­smal­de rij­stro­ken op de E17 voor de Ken­ne­dy­tun­nel.

2019:

de daad­wer­ke­ lij­ke start van de aan­ leg van de Schel­de­tun­nel, het Oos­ter­weel­knoop­punt, de ka­naal­tun­nels en de aan­slui­ting op de Ring­Noord.

Zo­mer 2023:

de werk­zaam­he­den op Lin­ker­oe­ver zijn af­ge­ rond.

2025:

als al­les vol­gens plan ver­loopt, is de Oos­ter­weel­ver­bin­ding nu klaar. De Ant­werp­se Ring is dan vol­le­dig rond. Het he­le pro­ject zou dan 3,25 mil­jard eu­ro heb­ben ge­kost.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.