Feest­vier­ders be­lan­den #sa­fein­bed

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News -

De op­roep van de Re­spon­si­be Young Dri­vers (RYD) om op ou­de­jaars­nacht een laat­ste sel­fie in bed te ma­ken on­der de hashtag #sa­fein­bed ken­de een be­schei­den suc­ces­je op so­ci­a­le me­dia. Ver­schil­len­de feest­vier­ders plaat­sen zo’n foto on­li­ne om vrien­den en fa­mi­lie te la­ten we­ten dat ze vei­lig thuis zijn ge­raakt. Af­ge­lo­pen nieuw­jaars­nacht voer­den de RYD ook meer dan 500 feest­vier­ders vei­lig naar huis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.