Bor­ger­hout op­ge­schrikt door gro­te rook­pluim

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad -

Een he­vi­ge brand in een ver­la­ten wo­ning in de Flo­rastraat in Bor­ger­hout heeft gis­te­ren een gro­te, zwar­te rook­pluim ver­oor­zaakt. De brand woed­de in een ach­ter­bouw van de wo­ning, die voor de brand­weer zeer moei­lijk te be­tre­den bleek om­dat de ra­men aan de bin­nen­zij­de wa­ren dicht­ge­tim­merd met hou­ten wand­pa­ne­len, ver­moe­de­lijk om het huis ex­tra te iso­le­ren. De brand­weer kwam met de gro­te mid­de­len ter plaat­se om de vuur­haard te be­strij­den en de po­li­tie zet­te de om­ge­ving een tijd­lang af voor al­le ver­keer. Bij de brand vie­len geen ge­won­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.