Nieuw­jaar om 12u ’s mid­dags (als ie­der­een nog wak­ker is)

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Opinie - FOTO BELGA

In Vil­lar de Cor­ne­ja, een dorp­je ten wes­ten van de Spaan­se hoofd­stad Ma­drid, be­gon het nieu­we jaar zon­dag al om 12u ’s mid­dags. Re­den? De mees­te in­wo­ners van het berg­dorp­je zijn ou­der dan 75 en wil­len of kun­nen niet tot na mid­der­nacht wak­ker blij­ven. Het dorp or­ga­ni­seer­de daar­om op klaar­lich­te dag zijn vuur­werk­show op het cen­tra­le markt­plein­tje. Het is al de der­tien­de keer dat het nieu­we jaar in Vil­lar de Cor­ne­ja een paar uur vroe­ger wordt in­ge­zet, schrijft de plaat­se­lij­ke krant. Sinds een paar jaar ko­men niet al­leen de be­wo­ners daar­op af, maar trekt het bij­zon­de­re eve­ne­ment ook toe­ris­ten en an­de­re nieuws­gie­ri­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.