Nog meer af­scheid en ou­de be­ken­den in ja­nu­a­ri

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Vrijuit -

Ja­nu­a­ri is een be­lang­rij­ke maand voor de kij­kers van Fa

b

mi­lie. Niet al­leen is er vrij­dag de mid­den­sei­zoens­fi­na­le met en­ke­le zeer op­val­len­de ge­beur­te­nis­sen, het is ook een maand om af­scheid te ne­men en ou­de be­ken­den te­rug te zien.

Op vrij­dag 12 ja­nu­a­ri ver­dwijnt Leen Van den Bos­sche uit de se­rie, waar­mee te­ge­lijk Ca­thé­ri­ne Kools (foto bo­ven) na dui­zend af­le­ve­rin­gen af­scheid neemt. Ook haar tv-zoon­tje Arthur ver­dwijnt uit het ver­haal. In die­zelf­de af­le­ve­ring is ook Be­gir Me­me­ti na drie jaar voor het laatst als Fa­r­oud Kir te zien.

Op dins­dag 16 ja­nu­a­ri is er dan weer een blij weer­zien met Tru­dy (Sil­via Claes, foto mid­den) die een klein jaar­tje in de Ver­e­nig­de Sta­ten ver­bleef. Met haar komt ook Bart (Chris Van Ton­ge­len) weer in het ver­haal. De rol van diens zoon Jel­le wordt voort­aan door Felix Ja­maels ge­speeld. Waar­om ze plots weer in Vlaan­de­ren zijn, is voor ie­der­een aan­van­ke­lijk een groot mys­te­rie.

Op 18 de­cem­ber werd Jits Van Bel­le al ge­ïn­tro­du­ceerd als Robyn, een nieu­we te­gen­speel­ster voor Ben­ny. De­ze rol zal nog tot het ein­de van de win­ter door Govert De­ploi­ge (foto on­der) wor­den ge­speeld, daar­na komt Roel Van­der­stuk­ken te­rug uit ziek­te­ver­lof.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.