Ma­riah Ca­rey zingt 2018 wél goed in, al ont­breekt de thee

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Vrijuit -

Een jaar ge­le­den was ie­der­een het op Ti­mes Squa­re in New York roe­rend eens: Ma­riah Ca­rey (47) kon 2017 niet slech­ter heb­ben in­ge­zon­gen. Dit keer klonk het al veel be­ter, maar maak­te de di­va toch mis­baar: haar thee ont­brak.

Ou­de­jaars­avond 2016 op Ti­mes Squa­re in New York: dui­zen­den toe­schou­wers zien hoe het op­tre­den van Ma­riah Ca­rey com­pleet de soep in draait. Door tech­ni­sche pro­ble­men met haar oor­tjes raakt de Ame­ri­kaan­se pop­ster de pe­da­len kwijt en blijkt het op­tre­den niet he­le­maal li­ve ge­zon­gen te zijn. Dra­ma­tisch, daar was ie­der­een het over eens. Maar toch stond Ma­riah Ca­rey er met ou­de­jaars­avond 2017 weer. Dit keer ging het een pak be­ter en ging ie­der­een er­mee ak­koord dat Ca­rey de punt­jes op de i had ge­zet, on­der meer met een punt­ga­ve ver­sie van haar hit Vi­si­on of Lo­ve. Mocht ook wel: voor een op­tre­den van 10 mi­nu­ten kreeg de zan­ge­res 2,9 mil­joen eu­ro.

Ma­riah Ca­rey zou trou­wens Ma­riah Ca­rey niet zijn als ze niets om over te kla­gen had. Het was in New York be­rekoud en de di­va kon blijk­baar niet be­grij­pen waar­om de men­sen in het pu­bliek thee kre­gen en zij niet. Na haar eerste num­mer zei ze: “Als ik mag, ga ik even een slok­je thee­drin­ken. Er was me ver­teld dat er thee zou zijn. Dat is een ramp. Oké, we zin­gen het wel uit. Ie­der­een heeft thee, be­hal­ve ik.” Op so­ci­a­le me­dia werd de thee van Ca­rey op ge­meng­de ge­voe­lens ont­haald. De di­va kon er zelf wel om la­chen. Ze zet­te na haar op­tre­den een foto op In­st­agram met de woor­den: “Ik heb mijn thee gevonden”.

FOTO BRENT N. CLARKE/INVISION/AP

Ma­riah Ca­rey zet haar wan­pres­ta­tie van vo­rig jaar tij­dens ou­de­jaars­avond op Ti­mes Squa­re in New York recht.

FOTO RR

Na het op­tre­den krijgt de di­va als­nog haar thee.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.