Ma­ri­lou Mer­mans in ‘De Gou­den Vij­ver’

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! - (gvh)

ZA 07/04 - ZO 22/04 | WWW.EWT.BE

Een week ge­le­den wist ze het zelf nog niet eens, maar Ma­ri­lou Mer­mans treedt van­af van­avond in de voet­spo­ren van Ka­ther­i­ne Hep­burn, door de hoofd­rol te spe­len in de Vlaam­se ver­sie van On Gol­den Pond. Mo­ni­que Truy­ens, de oor­spron­ke­lij­ke hoofd­rol­speel­ster, werd ern­stig ziek, waar­door de voor­stel­lin­gen wer­den af­ge­last. Ma­ri­lou Mer­mans kreeg een week de tijd om de rol in te stu­de­ren, zo­dat De Gou­den Vij­ver van­af van­avond op­nieuw te zien is. Het dra­ma­ti­sche ver­haal over een ou­der kop­pel op zijn fa­vo­rie­te va­kan­tie­plek wordt in het EWT ge­bracht als tra­gi­ko­me­die. FRANK HEIR­MAN EX­PO

FO­TO GIL PLAQUET

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.