Star Wars: Epi­so­de VII - The For­ce Awa­kens

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

Sf-avon­tu­ren­film (VS 2015). Met met Har­ri­son Ford, Car­rie Fis­her... Der­tig jaar na de over­win­ning op het Galac­ti­sche Kei­zer­rijk is er een nieu­we be­drei­ging: de kwaad­aar­di­ge Ky­lo Ren en zijn First Or­der. Storm­troo­per Finn loopt over naar het ver­zet, crasht op woes­tijn­pla­neet Jak­ku en ont­moet Rey. Zij heeft een droid die be­lang­rij­ke ge­hei­me in­for­ma­tie be­vat over de laatst over­ge­ble­ven Je­di Knight, Lu­ke Sky­wal­ker. 8/10 VTM, 20.20 UUR

l

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.