“Ik ver­wacht dat ik mag blij­ven”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - SPORT - (jug, bvv)

Hein Van­hae­ze­brou­ck pak­te de ze­ge die hij no­dig had, want de naam van Fran­c­ky Du­ry zingt al rond. “In het voet­bal zit­ten soms ra­re kron­kels, hé. Maar ik ver­wacht toch dat ik mag blij­ven bij An­der­lecht. Dat maak ik toch op uit de ge­sprek­ken die ik voer met het nieu­we be­stuur.”

Al zag de coach in het dos­sier Van Hols­beeck dat het plots snel kan gaan. “Dat is een be­slis­sing van de di­rec­tie. Ie­der­een wist dat daar een pro­bleem zat, maar ik heb Her­man ook nog ge­hoord. Je mag niet ver­ge­ten wat hij voor de­ze club heeft be­te­kend. Zijn pal­ma­res, de he­le spe­lers­groep die hij heeft sa­men­ge­steld… Kri­tiek ge­ven is ge­mak­ke­lijk, maar er moet res­pect zijn voor het ver­le­den en je kunt niet zeg­gen dat Her­man Van Hols­beeck het slecht heeft ge­daan.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.