MO­BIT Hoe werkt het?

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BINNENLAND -

Het slot van de Mo­bit-deel­fiet­sen wordt ont­gren­deld via een ap­pli­ca­tie op de smartpho­ne. In de toe­komst komt er ook een Mo­bit-kaart. De klant heeft een vir­tu­e­le por­te­mon­nee om de rit­ten te be­ta­len. Hij be­taalt eerst een waar­borg. Die be­draagt nu 29 eu­ro voor de op­start in Ant­wer­pen, maar is nor­maal 49 eu­ro.

Stan­daard dag­pas: klant be­taalt 3 eu­ro en kan 24 uur over de fiets be­schik­ken. De fiets moet in een par­keer­zo­ne wor­den ach­ter­ge­la­ten.

Slim naar Ant­wer­pen Dag­pas: voor pen­de­laars en be­zoe­kers van de twaalf park-and-ri­des waar de Mo­bit-fiet­sen staan. Klant be­taalt 3 eu­ro voor 24 uur. Als hij de fiets te­rug op de park-and-ri­de zet, krijgt hij 1 eu­ro te­rug.

En­ke­le rit­ten: klant be­taalt 0,29 eu­ro voor een rit on­der de 5 mi­nu­ten, 0,45 eu­ro per schijf van 20 mi­nu­ten tij­dens het eer­ste uur en 0,65 per schijf van 20 mi­nu­ten tij­dens het twee­de uur. De fiets ach­ter­la­ten bui­ten een par­keer­zo­ne kan, maar de klant be­taalt dan 0,45 eu­ro ex­tra. Wie een ver­lo­ren of fout ge­par­keer­de Mo­bit­fiets ge­bruikt en daar­na cor­rect par­keert, moet niet be­ta­len voor die rit. (svw)

FOTO'S DIRK KERSTENS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.