ON­DER­ZOEK Der­de van voet­bal­lers speel­de al in wed­strij­den die ver­valst wa­ren

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BINNENLAND - (lvdw)

Een der­de van de voet­bal­lers werd al ge­con­fron­teerd met wed­strijd­ver­val­sing, zo blijkt uit on­der­zoek van Els De Wae­geneer, pro­fes­sor aan de Uni­ver­si­teit van Gent. Zij on­der­vroeg 614 Vlaam­se spor­ters. 32,6% van de on­der­vraag­den die voetbal spe­len, meent te we­ten dat ze ooit al in een wed­strijd speel­den waar er spra­ke was van match­fixing, of al­thans een po­ging daar­toe. In ver­uit de mees­te ge­val­len, 90%, ging de ver­val­sing al­leen om spor­tie­ve re­de­nen (pro­mo­tie af­dwin­gen of de­gra­da­tie ver­mij­den). De de­gra­da­tie­vrees is het grootst: 63% van de match­fixing speelt zich in die sfeer af. Als het geen va­ten bier zijn, dan va­ri­eert het ge­bo­den be­drag tussen 100 en 500 eu­ro. Sinds 2010 is er een ano­niem meld­punt om ver­moe­dens van ver­val­sin­gen te mel­den. Maar slechts 0,5% van de be­na­der­den heeft een po­ging tot om­ko­ping ge­meld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.