Genk­se sche­pen schul­dig aan pas­sie­ve cor­rup­tie

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BINNENLAND - (cn)

De Genk­se sche­pen Ali Cag­lar (CD&V) is gis­ter­och­tend door de Ton­ger­se rech­ter ver­oor­deeld tot een ge­van­ge­nis­straf van acht­tien maan­den met uit­stel, een geld­boe­te van 6.000 eu­ro en een ont­zet­ting uit zijn rech­ten voor een pe­ri­o­de van tien jaar. De sche­pen werd schul­dig be­von­den aan pas­sie­ve cor­rup­tie tij­dens de ver­kie­zings­cam­pag­ne in 2012. Hij liet cam­pag­ne­ma­te­ri­aal mee­fi­nan­cie­ren door de Ne­der­land­se zaak­voer­der van een bouw­be­drijf, Hen­drik Pals, in ruil voor voor­spraak bij dis­tri­bu­tie­net­be­heer­der In­frax. Cag­lar re­a­geer­de aan­ge­sla­gen en gaat in be­roep.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.