“Ge­von­den geld mag je in prin­ci­pe nooit bij­hou­den”

Vrouw die brief­jes op­raap­te in Boechout ris­keert straf

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BINNENLAND - (brip, tdk)

Een he­le­boel geld uit een bank­au­to­maat kwam woens­dag na een plof­kraak in Boechout op straat te­recht. Een da­me be­sloot en­ke­le brief­jes in haar ei­gen zak te ste­ken. Maar dat is straf­baar, en heet in ju­ri­di­sche ter­men ‘be­drieg­lij­ke ver­ber­ging’.

Na­dat gang­sters een plof­kraak had­den ge­pleegd aan een bank­au­to­maat van Bpost in Boechout, za­gen buurt­be­wo­ners hoe een vrouw naar het kan­toor kwam toe­ge­stapt, meer­de­re bil­jet­ten op­raap­te en bij­hield. De buurt­be­wo­ners meld­de dit aan de lo­ka­le po­li­tie. Een te­rech­te be­slis­sing, want wie zo­maar geld op­raapt en het in zijn of haar ei­gen zak steekt, ris­keert om ver­volgd te wor­den. Ze­ker in het ge­val van de plof­kraak in Boechout, want dat geld was af­kom­stig van een mis­drijf.

“Ju­ri­disch heet dat be­drieg­lij­ke ver­ber­ging. Een roe­ren­de zaak,

zo­als geld, die aan ie­mand toe­be­hoort en wordt ge­von­den, mag je niet zo­maar weg­ne­men”, zegt straf­plei­ter Fré­dé­ric Thie­baut. Cel­straf

“Ook wan­neer het ge­woon op de open­ba­re weg ligt. De wet­ge­ver voor­ziet hier straf­fen van acht da­gen tot twee jaar en een geld­boe­te van 208 tot 4.000 eu­ro voor.”

Al wordt ie­mand die aan­ge­trof­fen geld op de open­ba­re weg op­raapt niet van dief­stal be­ticht, om­dat het niet bij de ei­ge­naar zelf is ge­sto­len. Of de vrouw die woens­dag haar kans mooi zag ver­volgd kan wor­den, is niet dui­de­lijk. “Of er al dan niet een pro­ces-ver­baal is op­ge­maakt, is deel van het on­der­zoek en dus ge­heim”, al­dus Johan Won­nink van de lo­ka­le po­li­tie­zo­ne Mi­nos (Mort­sel, Boechout, Bors­beek, Wij­ne­gem, Wom­mel­gem).

FOTO DIRK VAN DE VELDE

De bank­au­to­maat in Boechout waar de plof­kraak plaats­vond.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.