Fi­lip De­win­ter pro­vo­ceert met ‘ne­ger’

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BINNENLAND -

Ka­mer­lid Fi­lip De­win­ter (Vlaams Be­lang) heeft don­der­dag ge­pro­beerd zijn col­le­gaKa­mer­le­den uit te da­gen door het woord “ne­ger” te ge­brui­ken tij­dens het vra­gen­uur­tje, toen hij Her­man De Croo ci­teer­de. Hij waar­schuw­de dat de Ant­werp­se bur­ge­mees­ter over twee ge­ne­ra­ties “een Ma­rok­kaan, een Turk of een ne­ger” zal zijn. “Laat u niet pro­vo­ce­ren”, maan­de Ka­mer­voor­zit­ter Sieg­fried Brac­ke de ove­ri­ge par­le­ments­le­den aan toen ze De­win­ter uit­jouw­den. Op vraag van Ah­med Laaou­ej (PS) be­slis­te Brac­ke ook het be­le­di­gen­de woord uit het ver­slag te la­ten schrap­pen.

FOTO JVDP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.