0,3%

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOSSIER -

Slechts 0,3% van de in­wo­ners van Bon­hei­den voelt zich on­vei­lig in de ge­meen­te. Dat blijkt uit de Ge­meen­te­mo­ni­tor, waar­in de Vlaam­se over­heid zich ba­seert op de me­ning van 379 Bon­hei­de­na­ren. Dat is de laag­ste sco­re van de he­le pro­vin­cie Ant­wer­pen. “Wij zijn dan ook een groe­ne en net­te ge­meen­te”, zegt bur­ge­mees­ter Gui­do Va­ga­née (N-VA). “Die net­heid en rust cre­ë­ren een vei­lig­heids­ge­voel. We heb­ben ook veel ka­pi­taal­krach­ti­ge in­wo­ners die voor hun ei­gen veiligheid zor­gen, bij­voor­beeld via alarm­sys­te­men in hun huis. We pro­fi­te­ren ook van de ve­le ANPR-ca­me­ra’s die Me­che­len op zijn in­vals­we­gen heeft ge­ïn­stal­leerd. Daar­door blij­ven die­ven­ben­des hier weg.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.