“Door on­ze tas­sen heb je geen plas­tic meer no­dig”

Buurt ont­werpt en ver­siert her­bruik­ba­re draag­zak­ken

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD RAND EN - (jas) www.pluym­col­lec­tief.com

De be­wo­ners en or­ga­ni­sa­ties van Deur­ne-Dorp lan­ceer­den gis­te­ren hun zelf­ont­wor­pen her­bruik­ba­re tas­sen. Sa­men met Buurt­wer­king Cou­we­laar en Pluym­col­lec­tief wil­len ze gaan voor een buurt met min­der plas­tic en zwerf­vuil.

In Sal­le Je­an­ne Si­mons op de Turn­hout­se­baan in Deur­ne bracht dans­ge­zel­schap La Li­cor­ne uit het Fran­se Reims haar voor­stel­ling

Ter­re. De hoofd­per­so­na­ges zijn twee broers, die deel uit­ma­ken van een sa­men­le­ving waar ie­der­een plas­tic sor­teert. Ze wo­nen in een om­ge­ving die ge­vormd wordt door plas­tic fles­sen en dro­men van een an­de­re we­reld.

De the­ma­tiek van de voor­stel­ling sluit nauw aan bij het pro­ject van Buurt­wer­king Cou­we­laer en het Pluym­col­lec­tief, dat gis­te­ren met steun van het dis­trict werd voor­ge­steld. Sa­men met buurt­be­wo­ners en or­ga­ni­sa­ties uit Deur­ne-Dorp ont­wer­pen en ver­sie­ren ze hun ei­gen her­bruik­ba­re, ka­toe­nen zak­ken.

“Het is een hom­ma­ge aan de veel­zij­dig­heid en cre­a­ti­vi­teit in on­ze wijk”, zegt Jo­ke Ter­mo­nia van het Pluym­col­lec­tief. “Met de­ze zak­ken heb je geen plas­tic draag­tas meer no­dig om je in­ko­pen te doen. We vra­gen aan han­de­laars in de buurt of ze on­ze zak­ken in de win­kel wil­len aan­bie­den. We wer­ken er ook sa­men aan, wat ge­woon heel ge­zel­lig is.”

Voor het ont­wer­pen van de tas­sen zijn al­le hel­pen­de han­den wel­kom.

FOTO DIRK KERSTENS

“De tas­sen zijn een hom­ma­ge aan de cre­a­ti­vi­teit in on­ze wijk”, klinkt het en­thou­si­ast. In­zet links: de her­bruik­ba­re draag­tas.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.