Groe­nen­hoek Won­der­neemt geeft za­ter­dag haar ge­boor­te­feest

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD RAND EN - (evw)

Groe­nen­hoek heeft op­nieuw een ac­tie­ve han­de­laars­ver­e­ni­ging: Groe­nen­hoek Won­der­neemt. De ver­e­ni­ging wil on­der­ne­mers sa­men­bren­gen en het buurt­le­ven sti­mu­le­ren. Za­ter­dag geeft de ver­e­ni­ging haar ge­boor­te­feest op de Diks­mui­delaan met mu­ziek, kin­der­ani­ma­tie en eten en drin­ken. Het ini­ti­a­tief wordt on­der­steund door het dis­trict.

Het ver­e­ni­gings­le­ven wordt weer nieuw le­ven in­ge­bla­zen na­dat vzw Groe­nen-win­kel-hoek vo­rig jaar be­slis­te geen ac­ti­vi­tei­ten meer te or­ga­ni­se­ren. “Ik juich toe dat er een nieu­we ver­e­ni­ging is met dy­na­mi­sche han­de­laars”, re­a­geert dis­tricts­sche­pen van Mid­den­stand Ann Ba­ke­lants (Open Vld).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.