CC Merk­sem viert 20ste ver­jaar­dag met Stan Van Sa­mang en The Scabs

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD RAND EN - (vtjs) www.cc­merk­sem.be

Cul­tuur­cen­trum Merk­sem be­staat ko­mend sei­zoen twin­tig jaar. Re­den ge­noeg voor een mu­zi­kaal feest­week­end. Van vrij­dag 5 tot zon­dag 7 ok­to­ber ko­men Ed­dy et les Ve­det­tes, Stan Van Sa­mang en Paul Mi­chiels mee­vie­ren. An­de­re blik­van­gers zijn Mi­chael Van Peel, The Scabs en Tom Van Dy­ck. Tra­di­tie­ge­trouw staat CC Merk­sem ga­rant voor veel mu­ziek en co­me­dy. Dat is ook de­ze keer niet an­ders met on­der meer Han­nel­o­re Be­dert, Sca­la, Ste­ven Goe­ge­beur en Wil­li­am Boe­va op het pro­gram­ma. Voor al­le na­men kan u te­recht op de web­si­te van het cul­tuur­cen­trum. De tic­ket­ver­koop is ge­start.

FOTO NOORTJE PALMERS

Stan Van Sa­mang.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.