Leeuw van de Ex­port

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD RAND EN - (vtjs)

Vlaams mi­nis­ter-pre­si­dent Geert Bour­geois (N-VA) maak­te gis­te­ren va­nop de Ex­port­beurs de zes ge­no­mi­neer­den be­kend van ‘Leeuw van de Ex­port’.

Hier­mee be­kroont Flan­ders In­vest­ment & Tra­de (FIT) jaar­lijks de ex­port­suc­ces­sen van Vlaam­se be­drij­ven om het be­lang van ex­port voor de Vlaam­se eco­no­mie te on­der­stre­pen.

Dit jaar zijn er ook twee Ant­werp­se on­der­ne­min­gen ge­no­mi­neerd: Bio­best Group uit Wes­ter­lo en het Wij­ne­gem­se Man­na Foods. Bour­geois heeft het over “zes uit­zon­der­lij­ke suc­ces­ver­ha­len van pi­o­niers in het aan­bo­ren van ver­re mark­ten”.

Op woens­dag 19 sep­tem­ber we­ten we of een Antwerps be­drijf zich een jaar lang ‘Leeuw van de Ex­port’ mag noe­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.