Win­ke­lier her­kent dief die dag eer­der zijn zaak ‘be­zocht’

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD RAND EN - (brip)

In de Kor­te Gast­huis­straat merk­te een win­ke­lier gis­te­ren een man op die de dins­dag ook in zijn win­kel ge­weest was, en toen een dief­stal pleeg­de.

Hij be­sloot de po­li­tie van het wijk­team West op de hoog­te te bren­gen. De in­spec­teurs in bur­ger hiel­den de 37-ja­ri­ge ver­dach­te in de ga­ten. Toen hij op­nieuw iets uit de win­kel stal, kon hij meteen ge­ar­res­teerd wor­den.

Na con­tro­le bleek dat de man, die bo­ven­dien geen gel­di­ge ver­blijfs­ver­gun­ning had, ook in drie an­de­re win­kels kle­dij had ge­sto­len. Hij werd mee­ge­no­men naar de cel­len in de Noor­der­laan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.