Nieu­we op­lei­ding moet jon­ge the­a­ter­ac­teurs klaar­sto­men

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD RAND EN - (vtjs)

Met ‘de nieu­we spe­lers’ rich­ten zes or­ga­ni­sa­ties een nieu­we voor­op­lei­ding the­a­ter op voor ste­de­lij­ke jon­ge­ren van 16 tot 25 jaar.

De ini­ti­a­tief­ne­mers zijn het So­ci­aal Fonds Po­di­um­kun­sten, Ko­nink­lijk Con­ser­va­to­ri­um Ant­wer­pen, deSin­gel, To­neel­huis, het­pa­leis en Aren­berg. Via de cur­sus wil­len zij Ant­werp­se jon­ge­ren klaar­sto­men voor een the­a­ter­op­lei­ding en bij uit­brei­ding de po­di­um­kun­sten­sec­tor. De deel­ne­mers krij­gen er coa­ching in tech­niek, stem, spel en be­we­ging. Ver­der krij­gen ze meer uit­leg over de pro­ce­du­res en toe­la­tings­proe­ven van op­lei­din­gen.

De voor­op­lei­ding vindt el­ke za­ter­dag plaats van sep­tem­ber tot mei. Deel­na­me is gra­tis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.