“Zorg dat men­sen op stads­for­mu­lie­ren naast man en vrouw ook ‘x’ kun­nen in­vul­len”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD RAND EN -

CD&V Ant­wer­pen pleit voor gen­de­rin­clu­sie­ve for­mu­lie­ren. Dat be­te­kent on­der meer dat men­sen naast man of vrouw ook de mo­ge­lijk­heid heb­ben om ‘x’ in te vul­len. Het is een van de voor­stel­len in haar kies­pro­gram­ma rond ho­le­bi’s en trans­gen­ders. Het ka­bi­net van bur­ge­mees­ter Bart De We­ver (N-VA) re­a­geert ver­rast. “Er is geen en­kel for­mu­lier van on­ze lo­ket­wer­king waar­in naar het ge­slacht wordt ge­vraagd”, klinkt het.

CD&V-lijst­du­wer Or­ry Van de Wau­wer spreekt dit te­gen. “In de sol­li­ci­ta­tie­for­mu­lie­ren heb­ben sol­li­ci­tan­ten al­leen de keu­ze tussen man en vrouw”, zegt hij.

FOTO JORIS HERREGODS

Or­ry Van de Wau­wer.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.