Dak­lo­ze krijgt wo­ning, maar moet plan­ta­ge on­der­hou­den

Can­na­bis

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD RAND EN - (tdk)

Een 36-ja­ri­ge man uit Ant­wer­pen stond voor de rech­ter om­dat hij een tijd­je een can­na­bis­plan­ta­ge heeft ge­had in de wo­ning waar hij ver­bleef, in Wil­le­broek. De man zelf zegt dat hij maar twee we­ken in het huis heeft ver­ble­ven en dan al­les ach­ter­liet.

Bart L. uit Ant­wer­pen leef­de een tijd­lang op straat en in kraak­pan­den. De man was aan la­ger wal ge­raakt om­dat hij al ja­ren ver­slaafd was aan drugs. Hoe­wel hij op­groei­de in een rijk ge­zin, zocht hij toch zijn toe­vlucht in ver­do­ven­de mid­de­len.

Er werd hem voor­ge­steld om in een huis in Wil­le­broek te gaan wo­nen, maar hij moest er wel een can­na­bis­plan­ta­ge on­der­hou­den. L. stem­de met het voor­stel in zo­dat hij een dak bo­ven zijn hoofd had. Na een twee­tal we­ken be­slis­te hij er­mee te stop­pen en vlucht­te weg. De po­li­tie pak­te hem la­ter op voor zijn be­trok­ken­heid bij de plan­ta­ge.

“Mijn cli­ënt heeft een zwaar le­ven ach­ter de rug”, zei ad­vo­caat Johan Pla­teau. “Hij had tij­dens zijn jeugd noch­tans al­les, om­dat hij uit een rijk ge­zin kwam. Maar hij mis­te ge­ne­gen­heid. De ge­vol­gen wa­ren zwaar: geen di­plo­ma en een straf­blad.”

Op dit ogen­blik is Bart zo goed als clean. De ver­de­di­ging vroeg om de man niet naar de ge­van­ge­nis te stu­ren. Het von­nis valt wel­licht eind de­ze maand.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.