N-VA stelt lijst voor: “Ge­meen­te heeft fris­se idee­ën no­dig”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - NOORD -

Vlaams volks­ver­te­gen­woor­di­ger en lijst­trek­ker Jan Van Es­broeck stel­de de N-VA-lijst met twaalf vrou­wen en der­tien man­nen voor. Na hem volgt Greet Dries, OCMW-raads­lid en leer­kracht aan het Gi­tok. Op plaats drie staat de eer­ste nieuw­ko­mer, pen­ning­mees­ter Gil­les Del­croix.

Ver­der wordt de lijst aan­ge­vuld met zorg­kun­di­ge in woon­zorg­cen­trum Sint-Vin­cen­ti­us Ani­ta Van­der­poel (4), ge­meen­te­raads­lid Jef Du­er­loo (5), jon­ge­ren­voor­zit­ter Do­mien Ar­nold (6) en Step­ha­nie De­vos (7), me­de­wer­ker in het Vlaams Par­le­ment voor N-VA.

Op plaats acht staat on­der­ne­mer Marc Huy­brechts, ge­volgd door Her­man Vol­ckaert (9), me­de­or­ga­ni­sa­tor van De Hoe­ve­fees­ten en ge­meen­te­raads­lid Joris Alen (10).

Lijst­du­wer is ge­meen­te-, pro­vin­ci­een OCMW-raads­lid Cla­ris­se De Rydt, met voor haar Jan Adams (24 ), be­stuurs­lid van de at­le­tiek­club Kalmthout.

“We wil­len de in­wo­ners be­trek­ken voor­al­eer de be­slis­sin­gen ge­no­men wor­den en gaan voor meer rechts­ze­ker­heid voor on­ze on­der­ne­mers. Kalmthout heeft fris­se idee­ën no­dig. Te lang een­zelf­de be­stuur voor de ge­meen­te werkt ver­lam­mend”, al­dus Jan Van Es­broeck.

FOTO ERIK VANDEWALLE

Jan Van Es­broeck en zijn ploeg wil­len meer rechts­ze­ker­heid voor de lo­ka­le on­der­ne­mers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.