Open Vld zet klein­doch­ter Jef Geeraerts op de lijst

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - NOORD -

De Bras­schaat­se Open Vld-af­de­ling heeft de kan­di­da­ten­lijst voor de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen goed­ge­keurd. Chris­top­he Tho­mas wordt zo­als ver­wacht de lijst­trek­ker.

De 46-ja­ri­ge Tho­mas is on­der­ne­mer en voor­zit­ter van de Bras­schaat­se Open Vld. In een vroe­ger le­ven was hij dis­tricts­bur­ge­mees­ter en -sche­pen in Eke­ren.

Op plaat­sen twee en drie staan de hui­di­ge raads­le­den My­ri­am Van Hon­ste en Bar­ba­ra Op­hoff. Ro­main De­nay­er be­kleedt plaats vier.

Sop­hie Buy­taert, van be­roep HR­con­sul­tant, staat op plaats zes en Oo­na Geeraerts, klein­doch­ter van au­teur Jef Geeraerts, staat op ze­ven. Luc Ver­meersch, be­kend als de Bras­schaat­se zwerf­vuil­rui­mer, is lijst­du­wer van de eer­ste ko­lom. Hij staat op de ze­ven­tien­de plaats. An­ne Van Ape­ren, mo­men­teel OCMW-raads­lid, zal de lijst du­wen. De par­tij hoopt op meer dan de twee hui­di­ge ze­tels.

FOTO RR

Oo­na Geeraerts.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.