Als één blok ach­ter on­ze hel­den Kalmthout goes Rus­sia

Tous en­sem­ble!

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - NOORD - (ma­ti)

Ook in Kalmthout pak­ken ze uit met een voet­bal­dorp. Op het markt­plein wordt, net zo­als bij de vo­ri­ge edi­ties, een gro­te tent ge­zet. “Maan­dag 18 ju­ni be­gin­nen de Rode Duivels er­aan, dus wij ook”, zeg­gen Gert Pau­wels, Marc Ver­ach­tert, Frank Her­mans, Phi­lip van Hooy­don­ck en Bart Fran­c­ken. De eer­ste drie wed­strij­den van de Rode Duivels wor­den uit­ge­zon­den op twee gro­te scher­men bin­nen en bui­ten de tent. Ho­pe­lijk kun­nen we ook de wed­strij­den er­na nog uit­zon­den”, knip­ogen de or­ga­ni­sa­tors.

FOTO MARGO TILBORGHS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.