Po­pu­lie­ren­laan ge­looft in Duivels

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - NOORD - (evdw)

Wie door de Po­pu­lie­ren­laan rijdt, kan het niet mis­sen: het WK leeft hier als in geen an­de­re straat in de wijk. “Wat be­gon als een in­di­vi­du­e­le ac­tie, mond­de de jong­ste ja­ren uit in een straat­e­ve­ne­ment. Tel­kens wan­neer de Rode Duivels zich kwa­li­fi­ce­ren, breekt bij al on­ze bu­ren een ge­zon­de voet­bal­gek­te uit. Sport en ze­ker voetbal brengt men­sen bij el­kaar. Sa­men sup­por­te­ren is ide­aal te­gen ver­zu­ring”, klinkt het bij kar­trek­kers Patrick Grootae­rd en Ca­ri­ne Van We­se­mael.

FOTO EVWD

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.