Bus­lijn 40 als tij­de­lijk al­ter­na­tief voor tram 4

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOSSIER - (brip)

Van­af woens­dag 27 ju­ni zal er dank­zij bus­lijn 40 op­nieuw open­baar ver­voer zijn in de Lan­ge Leem­straat. Nor­maal ge­zien rijdt tram 4 door de straat, op het tra­ject van Ber­chem Sta­ti­on en de Groen­plaats.

Maar door de wer­ken aan de Gul­den­vlies­straat was dat sinds 19 maart niet meer mo­ge­lijk. Daar­om wordt bus 40 in­ge­zet als al­ter­na­tief. De bus zal tussen Ber­chem Sta­ti­on en de Na­ti­o­na­le Bank rij­den. Hij rijdt om de twin­tig mi­nu­ten door de wij­ken Ha­ringro­de, Groen Kwar­tier en Klein Ant­wer­pen. Het tra­ject telt ze­ven hal­tes, waar­van vijf in de Lan­ge Leem­straat: Ber­chem Sta­ti­on, Cu­pe­rus, La­mo­ri­ni­è­re­straat, Bel­gi­ë­lei, Sint-Vin­cen­ti­us, He­mel en Na­ti­o­na­le Bank. On­der­weg kun­nen rei­zi­gers over­stap­pen op acht tram­lij­nen: 9, 11, 2, 6, 15, 7, 8 en 10. Op werk­da­gen en za­ter­da­gen rijdt de bus van 6.20 tot 21.40u, en op zon­da­gen van 8 tot 21.40u.

Be­gin vol­gend jaar zou­den de wer­ken aan de Gul­den­vlies­straat af­ge­rond zijn en zal tram 4 te­rug zijn oor­spron­ke­lij­ke tra­ject rij­den.

FOTO KIONI PAPADOPOULOS

Bus 40 zal door de Lan­ge Leem­straat rij­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.