Wat was de stand bij de Rus­sen?

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - SPORT - GERT GYSEN

‘Hoe­veel is het ge­wor­den in de match van Rus­land? 5-0? Nee,

gij!’ Zo ging het ge­sprek tussen mij en mijn col­le­ga’s in het pers­cen­trum aan het oe­fen­com­plex van de Rode Duivels, zo’n an­der­half uur na af­flui­ten van de ope­nings­wed­strijd te­gen Sau­di-Ara­bië. Het is best iro­nisch. Ik volg voor de al­ler­eer­ste keer in mijn le­ven het WK als ver­slag­ge­ver, maar het is ook de al­ler­eer­ste keer in mijn le­ven dat ik geen mi­nuut van de ope­nings­wed­strijd heb ge­zien. De winst van Se­negal te­gen Frank­rijk in 2002, het doel­punt van de Zuid-Afri­kaan Ts­hi­ba­la­la in 2010, de own­goal van de Schot Boyd in 1998... Ik her­in­ner me het nog al­le­maal. Maar op het mo­ment dat ik aan dit stuk­je be­gon, wist ik zelfs nog niet wie er ge­scoord had voor de Rus­sen. De trai­ning en pers­con­fe­ren­ties van de Rode Duivels vie­len na­me­lijk sa­men met de ope­nings­match. En daar­na zit je in the zo­ne tot aan de dead­line. De tv’s in het pers­cen­trum zie je dan am­per staan. En zo ge­beur­de het dus dat ik pas an­der­half uur na de match be­sef­te dat Rus­land een re­cord had ge­ves­tigd. De meer er­va­ren col­le­ga’s had­den me al ge­waar­schuwd dat je tij­dens een WK in een tun­nel zit, met een fo­cus op de Rode Duivels. Dat is dus al van­af dag één het ge­val. Van­daag speelt Span­je te­gen Por­tu­gal. Dan doe ik toch een nieu­we po­ging.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.