Nu toch ze­bra­pa­den op heraan­ge­leg­de Mar­nix­plaats na pro­test buurt­be­wo­ners

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BINNENLAND -

Dins­dag kon u in uw krant le­zen dat er on­vre­de heerst bij de buurt­be­wo­ners van de Mar­nix­plaats over het uit­blij­ven van ze­bra­pa­den, maan­den na de heraan­leg. Di­s­tricts­voor­zit­ter Paul Cor­dy (N-VA) liet we­ten dat het bouw­be­drijf zo snel mo­ge­lijk in ac­tie zou schie­ten. Vrij­dag wer­den de ze­bra­pa­den af­ge­werkt. “Na het bouw­ver­lof gaan we maat­re­ge­len ne­men om fout­par­ke­ren te­gen te gaan.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.