‘Fierl­jep­pen’ en gan­zen­rij­den

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - ZOMER DOEN! -

Eerst het slech­te nieuws: de le­gen­da­ri­sche boom­hut uit de reeks is af­ge­bro­ken. Maar er is een fiets­rou­te die langs de meest op­mer­ke­lij­ke en her­ken­ba­re plaat­sen uit de se­rie trekt. Wie het wat ge­za­pi­ger wil, dok­kert met de toe­ris­ti­sche trac­tor door Pros­per­pol­der. De ko­men­de we­ken gaat het ge­hucht he­le­maal te­rug in de tijd. Op 22 ju­li is er het me­gapo­pu­lai­re fierl­jep­pen, waar­bij de deel­ne­mers met een ho­ge staak over een bre­de beek pro­be­ren te sprin­gen. Meest­al te­ver­geefs. En tij­dens de jaar­markt de eer­ste za­ter­dag van sep­tem­ber her­leeft de ou­de pol­der­tra­di­tie van het gan­zen­rij­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.