“Zondag wordt be­lang­rijk­ste rit van eer­ste week”

Greg Van Aver­maet wil in het geel naar de Al­pen

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - TOUR 2018 -

Van de ge­le trui krijg je nooit ge­noeg. Zon­der kleer­scheu­ren van­daag rijdt Greg Van Aver­maet zondag in het geel naar Rou­baix. Maar ook daar wil hij zijn lei­ders­plaats niet zo­maar uit han­den ge­ven. Wint hij de rit niet, dan wil hij min­stens de trui be­hou­den. Het doel: in het geel naar de rust­dag in de Al­pen.

Al­tijd even eer­lijk, Greg Van Aver­maet. Laat de bui­ten­we­reld maar kla­gen over het saaie wed­strijd­ver­loop van de 230 ki­lo­me­ter lan­ge rit naar Chartres, hij vond het wel best zo.

“Na­tuur­lijk kan je je de vraag stel­len of zo’n lan­ge rit echt no­dig is in een gro­te ron­de”, klonk het. “Maar ik denk dat de mees­te ren­ners er­van ge­no­ten heb­ben. Het was ein­de­lijk eens een mak­ke­lij­ke dag na al­le hec­tiek van de voor­bije da­gen. We kon­den een keer rus­tig pra­ten met me­kaar in het pe­lo­ton. Re­laxed. Dat zat er de af­ge­lo­pen da­gen niet in.”

En nog goed nieuws: groot is de kans dat het van­daag weer rus­tig wordt. Met op­nieuw een mas­sa­spurt als re­sul­taat. Bij de mees­te ren­ners ligt de fo­cus nu al op de zon­dag­rit naar Rou­baix. Het is bij Van Aver­maet niet an­ders.

“Rou­baix wordt heel hec­tisch”, knik­te hij. “Het wordt de be­lang­rijk­ste rit van de eer­ste week.”

Met een spe­ci­a­le mis­sie voor Van Aver­maet. Zon­der on­ge­luk­ken van­daag start hij ’s och­tends al ze­ker in het geel – de ne­gen­de ge­le dag in zijn le­ven. Maar daar wil hij dol­graag tien van ma­ken.

“Dat hoop ik toch”, be­aam­de Van Aver­maet, als win­naar van Pa­rijs - Rou­baix van vo­rig jaar een van de ab­so­lu­te top­fa­vo­rie­ten voor de rit­ze­ge. “Star­ten in het geel is al mooi. Maar zon­der crash of plat­te band moet ik een goed re­sul­taat kun­nen ha­len.”

Be­grijp: Van Aver­maet wil maan­dag op de rust­dag als lei­der naar de Al­pen kun­nen af­zak­ken. Re­den waar­om hij gis­te­ren nog snel drie bo­ni­fi­ca­tie­se­con­den mee­pik­te in de bo­nus­sprint.

“Ik zat een beet­je te re­ke­nen. Er was geen ont­snap­ping en het pe­lo­ton reed in blok. Waar­om het dan geen kans ge­ven? Daar­mee heb ik weer een beet­je meer mar­ge voor de vol­gen­de da­gen.”

FO­TO PHO­TO NEWS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.