Weyts be­reikt ak­koord met zee­lood­sen

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BINNENLAND -

Vlaams mi­nis­ter van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en de zee­lood­sen heb­ben een ak­koord be­reikt in het ka­der van het dos­sier rond “ge­lijk loon ge­lijk werk”. Al­le ac­ties wor­den in­ge­trok­ken, zegt Weyts, die vrij­dag­na­mid­dag sa­men­zat met de li­be­ra­le vak­bond VSOA. Die hield eer­der de­ze week nog stipt­heids­ac­ties uit pro­test te­gen het ak­koord dat mi­nis­ter Weyts met de ri­vier­lood­sen sloot. De vak­bond en de mi­nis­ter zijn over­een­ge­ko­men dat de ex­tra ver­lo­ning die VSOA vraagt vol­le­dig wordt ge­com­pen­seerd door in­ter­ne ef­fi­ci­ën­tie­oe­fe­nin­gen. Het be­drag van 280.000 eu­ro voor die ver­goe­din­gen wordt met an­de­re woor­den ge­com­pen­seerd door in­ter­ne be­spa­rin­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.