16-ja­ri­ge lost scho­ten in Ne­der­land­se school

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BINNENLAND -

Een zes­tien­ja­ri­ge jon­gen heeft vrij­dag een aan­tal scho­ten ge­lost bij en in een school in Roer­mond in het zuid­oos­ten van Ne­der­land. De po­li­tie heeft wa­pens en een bijl bij de scho­lier ge­von­den. De po­li­tie gaat er­van uit dat de jon­gen ru­zie had met een me­de­scho­lier. Hij haal­de een vuur­wa­pen en bijl te­voor­schijn, toen hij vrij­dag­och­tend op het Ken­nis- en Ex­per­ti­se­cen­trum aan­kwam, een cen­trum voor spe­ci­aal on­der­wijs en zorg. Hij heeft toen en­ke­le scho­ten in en bui­ten de school ge­lost zon­der ie­mand te ra­ken. Le­ra­ren van de school pro­beer­den daar­na om met hem in ge­sprek te blij­ven. Agen­ten heb­ben de jon­gen ui­t­ein­de­lijk over­mees­terd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.