Ook zan­ge­res zegt niets van drugs te we­ten

He­ro­ï­ne­smok­kel door Eker­se CD&V-kan­di­daat

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - CRIMINALITEIT -

Re­diart Cank­ja en Sh­pre­sa S. blij­ven nog ze­ker tot ok­to­ber in een Fran­se cel. Bei­den ont­ken­den tij­dens hun ver­ho­ren dat ze iets af­wis­ten van de 3 ki­lo­gram he­ro­ï­ne die werd ge­von­den in de au­to waar­mee ze rond­re­den.

Tij­dens hun ver­ho­ren bij de Fran­se on­der­zoe­kers heb­ben zo­wel Re­diart Cank­ja (41), de Eker­se CD&V-kan­di­daat, als Sh­pre­sa S. (58), een Al­ba­ne­se zan­ge­res, ver­klaard dat ze niet we­ten hoe de 3 ki­lo­gram he­ro­ï­ne bij hen te­recht­kwam. Het duo werd vo­ri­ge week in het dorp­je Viry op de Frans-Zwit­ser­se grens te­gen­ge­hou­den. Ze wil­den Zwit­ser­land bin­nen­rij­den in de au­to van Sh­pre­sa S. – ar­ties­ten­naam Ba­le Sh­ko­dra. Toen de dou­a­niers het voer­tuig door­zoch­ten, bot­sten ze op een spe­ci­aal ge­bouw­de ver­bor­gen ruim­te met daar­in 3 ki­lo­gram he­ro­ï­ne. Vol­gens de vrouw van Cank­ja werd hij er door Sh­pre­sa S. en haar fa­mi­lie in­ge­luisd. Maar ook Sphre­sa S. ont­kent dus al­le be­trok­ken­heid bij de fei­ten, zo be­ves­tigt haar ad­vo­caat mees­ter Kris Luy­ckx.

On­der­zoek op­ge­start

Om­dat de twee be­trok­ke­nen zeg­gen niets met de fei­ten te ma­ken te heb­ben, werd een on­der­zoek op­ge­start. Nog min­stens tot ok­to­ber blij­ven Cank­ja en S. in de cel. Dan zal een ‘ju­ge des li­ber­tés et de la dé­ten­ti­on’ in Tho­non-les­Bains moe­ten be­slis­sen of het duo nog in de ge­van­ge­nis moet blij­ven tij­dens het ver­de­re ver­loop van het on­der­zoek.

FO­TO RR FO­TO RR

CD&V-kan­di­daat Re­diart Cank­ja. De Al­ba­ne­se zan­ge­res. Sh­pre­sa S.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.