Al 14.000 exem­pla­ren van Hit­lers ‘Mijn Strijd’ ver­kocht

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BINNENLAND - (agg, cka)

Na een week staat Mijn Strijd, de Ne­der­land­se ver­ta­ling van Mein Kampf, op de twee­de plaats in de non-fic­tie best­sel­ler­lijst. De uitgever ver­kocht al 14.000 exem­pla­ren en werkt aan een vier­de druk. Hit­lers pro­pa­gan­da­werk – kost­prijs: 50 eu­ro – doet het zo be­ter dan een in­ter­na­ti­o­na­le best­sel­ler over kat­ten. De boe­ken­ver­ko­pers zeg­gen noch­tans dat ze het boek niet pro­mo­ten. Het boek is een gron­di­ge we­ten­schap­pe­lij­ke her­uit­ga­ve met dui­zen­den voet­no­ten. Vol­gens de uitgever wordt Hit­ler er­in ont­mas­kerd. “Nie­mand kon voor­spel­len dat het zo’n suc­ces zou wor­den. Het is na­tuur­lijk de eer­ste edi­tie die is goed­ge­keurd door de jood­se ge­meen­schap. Een kri­ti­sche edi­tie. Mis­schien zit dat er voor iets tus­sen”, klinkt het bij de uitgever. Van al­le exem­pla­ren zou­den er zo’n drie­dui­zend in Vlaan­de­ren ver­kocht zijn, de rest in Ne­der­land. “De vier­de druk is in de maak. Dat brengt het aan­tal be­stel­de exem­pla­ren op twin­tig­dui­zend.”

FO­TO LIE­VEN VAN ASSCHE

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.