Ruim 300 pen­de­laars per dag ne­men Fiets­bus naar ha­ven

Ook da­tum be­kend voor noor­de­lij­ke Wa­ter­bus

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BINNENLAND -

De Fiets­bus in de ha­ven slaat aan. In een half jaar trok de nieu­we noor­de­lij­ke Schel­de­krui­sing al meer dan vijf­tig­dui­zend ge­brui­kers. Over en­ke­le we­ken gaat ook de nieu­we lijn van de Wa­ter­bus naar het noor­den van start.

Fiet­sers uit het noor­den van de pro­vin­cie die op Lin­ker­oe­ver wer­ken, heb­ben sinds 3 april de Fiets­bus, een aan­ge­pas­te bus die fiet­sers door de Lief­kens­hoek­tun­nel kan mee­ne­men. De rit be­spaart ze een tien­tal­len ki­lo­me­ters lan­ge­re rou­te via het cen­trum van Ant­wer­pen. Na een half jaar spreekt het Ha­ven­be­drijf van een suc­ces. Zo’n vijf­tig­dui­zend fiet­sers na­men de bus, goed voor el­ke dag iets meer dan drie­hon­derd ge­brui­kers. Sinds kort kunt u die bus ook on­li­ne li­ve ‘trac­ken’ en is er een apar­te bus­strook in de tun­nel zelf. Ook is er dui­de­lijk­heid over een nieu­we Wa­ter­bus­ver­bin­ding. Nu is er al de rou­te van­uit He­mik­sem naar het Steen­plein, wat sinds 1 ju­li vo­rig jaar al voor drie­hon­derd­dui­zend pas­sa­giers zorg­de. Van­af 8 ok­to­ber komt er een ex­tra rou­te naar het noor­den van de ha­ven. Vol­gend jaar komt er ook een der­de tra­ject van Wij­ne­gem tot aan het Ha­ven­huis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.