Ver­lost van reu­ma dank­zij shock­the­ra­pie

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BINNENLAND -

Drie Gent­se profs zijn er­in ge­slaagd om een groep reu­ma­pa­ti­ën­ten in zes maan­den tijd te ver­los­sen van al­le mi­se­rie. Het ge­heim van de profs: ze die­nen met­een de al­ler­sterk­ste en duur­ste me­di­ca­tie toe.

In het UZ Gent werd bij Maar­ten (32), een in­ge­ni­eur uit het Gent­se en een van de proef­per­so­nen, spon­dy­lo­ar­tri­tis vast­ge­steld. Dat is een ty­pe reu­ma dat voor­al jon­gen men­sen treft. Het gaat om een chro­ni­sche ont­ste­king van de ge­wrich­ten, met gro­te zwel­lin­gen en he­vi­ge pijn door een fout in het af­weer­sys­teem.

Maar­ten kreeg de dia­gno­se be­gin 2014. “Ik maak­te mij op voor le­vens­lan­ge be­han­de­lin­gen”, zegt hij. Maar kort daar­na kon hij in de stu­die stap­pen. Re­sul­taat: hij neemt al bij­na vier jaar géén me­di­ca­tie meer en is vol­le­dig ge­ne­zen. Tot in het bui­ten­land is het en­thou­si­as­me voor de nieu­we me­tho­de groot. In to­taal na­men zes­tig pa­ti­ën­ten deel aan het proef­pro­ject. De prof­fen maak­ten kort na de dia­gno­se ge­bruik van go­li­mum­ab, een krach­tig ge­nees­mid­del dat 12.500 eu­ro per jaar kost. Dank­zij die nieu­we aan­pak is drie vier­de van de pa­ti­ën­ten na zes we­ken vrij van symp­to­men. En meer dan de helft die na een kor­te kuur met de me­di­ca­tie stop­te, is ja­ren la­ter nog steeds kern­ge­zond.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.