HO­BOKEN

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD RAND EN -

Re­no­va­tie maakt mu­ren dis­tricts­huis op­nieuw wit

Het sta­ti­ge dis­tricts­huis, kas­teel Sorg­h­vliedt in het ge­lijk­na­mi­ge park, wordt ge­re­no­veerd tot de zo­mer van vol­gend jaar. De be­pleis­te­ring aan de bui­ten­kant van het ge­bouw is ver­weerd. Die wordt weg­ge­no­men en ver­van­gen door een kalk­be­pleis­te­ring. Daar­door zal het dis­tricts­huis niet meer de op­val­len­de, fel­ro­de kleur heb­ben, maar weer wit zijn, zo­als in de oor­spron­ke­lij­ke uit­voe­ring in de acht­tien­de eeuw. De vol­gen­de stap is de res­tau­ra­tie van de lei­steen en de smeed­ij­ze­ren ele­men­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.