Open VLD zet in op ver­keers­vei­lig­heid

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD RAND EN -

Een even­wich­ti­ge so­ci­a­le mix, der­tien vrou­wen en even­veel kan­di­da­ten on­der de 36 jaar. Met die ster­ke lijst trekt Open Vld naar de kie­zer.

“Wij gaan in de eer­ste plaats voor een ver­keers­vei­lig Wil­rijk voor ie­der­een”, zegt lijst­trek­ker en dis­tricts­sche­pen Wer­ner Theuns. “Op het vlak van in­fra­struc­tuur wil­len wij op ons elan ver­der gaan. In de voor­bije zes jaar werd in het dis­trict der­tien ki­lo­me­ter fiets­pad aan­ge­legd en ze­ven­tien ki­lo­me­ter stoep ver­nieuwd.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.