Ge­we­zen dis­tricts­voor­zit­ter (sp.a) Thier­ry Van­der­kin­de­re komt op voor Groen

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD RAND EN -

Ge­we­zen sp.a-dis­tricts­voor­zit­ter Thier­ry Van­der­kin­de­re komt op voor Groen. Ook zijn echt­ge­no­te Wen­dy Geens, tot 2006 frac­tie­lei­der van Groen in de dis­tricts­raad, dingt op­nieuw naar de stem van de kie­zer.

Sinds hij in 2012 ont­slag heeft ge­no­men als dis­tricts­sche­pen, is Van­der­kin­de­re niet meer po­li­tiek ac­tief ge­weest. Zijn en­ga­ge­ment voor Wil­rijk is ge­ble­ven en gaat nu voor­al via de heem­kring Wil­ri­ca, de plaat­se­lij­ke wie­ler­club en de to­neel­kring Ar­snoe­voo.

“Het is na een aan­tal ge­sprek­ken met Wil­rijks Groen-voor­zit­ster Hil­de Van­hae­ve­re dat ik mij heb la­ter over­ha­len om als on­af­han­ke­lij­ke kan­di­daat op de lijst van Groen te staan. Ook mijn echt­ge­no­te is kan­di­daat.”

Zelf vindt Van­der­kin­de­re zijn keu­ze voor Groen niet vreemd. “Ik heb vroe­ger ook al veel sym­pa­thie ge­koes­terd voor het pro­ject Groen. Van­uit sp.a heb ik ook al­tijd goed kun­nen sa­men­wer­ken met Er­win Pai­ron, Chan­tal Pau­wels en Ingrid Pi­ra.”

Mocht hij als on­af­han­ke­lij­ke va­nop de ze­ven­de plaats ver­ko­zen wor­den, dan laat Van­der­kin­de­re het over aan de groep om te be­slis­sen of hij al dan niet zal ze­te­len. “In elk ge­val zal ik van­uit de dis­tricts­raad of daar­bui­ten sa­men met Groen ij­ve­ren voor the­ma’s als een be­te­re lucht­kwa­li­teit en vlot­ter en vei­li­ger ver­keer met min­der au­to’s.”

De lijst van Groen wordt ge­trok­ken door hui­dig frac­tie­lei­der Dirk Av­onts. Op twee staat nieuw­ko­mer Peg­gy Deckx en op drie Azeg­gi­ne Haya­ni, vak­bonds­af­ge­vaar­dig­de bij Riz­la. De vroe­ge­re kin­der­boer Karl Van den Bran­de duwt de lijst.

FO­TO LL

Thier­ry Van­der­kin­de­re.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.