Eer­ste school­straat bin­nen de Ring

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD RAND EN -

De eer­ste school­straat in Bor­ger­hout in­tra-mu­ros is van­af maan­dag een feit. Na basisschool Ma­ria­gaar­de in de Grif­fier Schob­ben­slaan, is nu basisschool De Mo­za­ïek in de Schoen­straat aan de beurt. De straat zal aan het be­gin en het ein­de van de school­dag ge­du­ren­de een half uur af­ge­slo­ten zijn voor in­rij­dend ge­mo­to­ri­seerd ver­keer. Dat moet de ver­keers­si­tu­a­tie vlak voor de school vei­li­ger en aan­ge­na­mer ma­ken voor wie de woon-school­ver­plaat­sing te voet of met de fiets maakt.

Een week la­ter, op maan­dag­och­tend 24 sep­tem­ber, volgt dan de Sint-Eras­mus­straat aan basisschool De Reu­zen­poort. “Ie­der kind moet vei­lig te voet of met de fiets van­af de voor­deur tot de school­poort ge­ra­ken. School­stra­ten zijn daar­bij een be­lang­rij­ke stap, maar moe­ten deel uit­ma­ken van een bre­der mo­bi­li­teits­ver­haal”, zegt dis­tricts­bur­ge­mees­ter Step­ha­nie Van Hout­ven (sp.a).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.