Ma­thijs Schee­pers zint in so­lo op wraak

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! - VR 21/09 - WO 06/02 | VLAAM­SE CC’S | WWW.SKAGEN.BE

Met zijn bij­dra­gen aan de lang­speel­film De Col­le­ga’s 2.0 en de pres­ti­gi­eu­ze te­le­vi­sie­reek­sen Jan De Lich­te en Gent West 2 heeft Ma­thijs Schee­pers een druk jaar voor de boeg. En dan staat hij ook nog op de plan­ken in Sue Me Mod­der­fok­ker, dat eerst­daags in pre­mi­è­re gaat. In de mo­no­loog speelt Schee­pers een man die zint op wraak. Kompaan Tim Clé­ment ver­zorgt de mu­ziek.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.