Ta­nia Van der San­den speelt za­ken­vrouw

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! - VR 21/09 - ZA 22/09 | CC BERCHEM | WWW.DEKOLONIEMT.BE

Ac­tri­ce Ta­nia Van der San­den staat de jong­ste ja­ren voor­al op de plan­ken. Voor De Ko­lo­nie MT speelt ze in Me­vrouw Bob een suc­ces­vol­le za­ken­vrouw die ge­con­fron­teerd wordt met een on­ge­nees­lij­ke ziek­te. Ar­tist in re­si­den­ce Pe­ter De Graef schreef een nieu­we the­a­ter­tekst, Bo Spa­enc mu­si­ceert en zingt en Sam Bo­gaerts coacht. Te­ge­lijk met de pre­mi­è­re van Me­vrouw Bob wordt in CC Berchem de nieu­we foy­er voor­ge­steld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.