Gui­do Bel­can­to zingt in ei­gen mu­si­cal

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! - WO 19/09 | WA­RAN­DE | TURN­HOUT | WWW.GA­RI­FU­NA.BE

Gui­do Bel­can­to werd in mei 65 en kreeg een mu­si­cal ca­deau. De Zoe­te Smaak der Zon­de is al­les in één: mu­si­cal, re­vue en bi­o­gra­fie. Gui­do Bel­can­to speelt de hoofd­rol in de­ze pro­duc­tie over zijn tur­bu­len­te le­ven, die over­go­ten werd met een kar­ren­vracht van zijn be­kend­ste lied­jes. Tekst en re­gie zijn in han­den van Vi­tal­ski. In de cast her­ken je Ne­le Goos­sens, ter­wijl een com­bo on­der lei­ding van Mar­ti­nus Wolf li­ve­mu­ziek speelt. ZA­TER­DAG 15 EN ZON­DAG 16 SEP­TEM­BER 2018

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.