M HKA ver­telt in Geel ver­haal van Dimp­na in ‘Midd­le Ga­te 2’

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! - ZA 15/09 - ZO 04/11 | DI­VER­SE LO­CA­TIES | GEEL | WWW.MUHKA.BE

M HKA, Mu­se­um van He­den­daag­se Kunst Ant­wer­pen, breit in Geel een ver­volg aan Midd­le Ga­te, een ten­toon­stel­ling die Jan Hoet er in 2013 op­zet­te. Midd­le Ga­te II – Het ver­haal van Dimp­na wordt op­ge­bouwd rond de vier sym­bo­len van de hei­li­ge Dimp­na, pa­tro­nes van de be­ze­te­nen en gees­tes­zie­ken: de kroon, het boek, de dui­vel en het zwaard.

De kroon wordt ver­bon­den met mi­gra­tie, de dui­vel re­pre­sen­teert waan­zin, het boek staat voor spi­ri­tu­a­li­teit en het zwaard wordt

ge­kop­peld aan ge­weld. De­ze vier sym­bo­len/ the­ma’s wor­den op vier ver­schil­len­de lo­ca­ties ge­toond. Dat re­sul­teert in een groeps­ten­toon­stel­ling die een par­cours vormt door­heen de stad.

Midd­le Ga­te 2 be­na­dert met vaak nooit eer­der ge­toon­de wer­ken uit de M HKA-col­lec­tie vier maat­schap­pe­lij­ke the­ma’s in re­la­tie tot de lo­ca­ties. Vier kun­ste­na­res­sen wer­ken ac­tief mee aan de ten­toon­stel­ling: Tin­ka Pittoors, Li­li­a­ne Ver­tes­sen, Nel Aerts en Els Diet­vorst.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.