Li­mo en co: speel­goed an­nex in­te­ri­eur­de­co­ra­tie

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! - Boven­rij 43, www.li­mo-en-co.be

Li­mo en Co zorgt sinds 2011 voor een vro­lij­ke noot in de Boven­rij. De­ze kin­der­win­kel wordt uit­ge­baat door moe­der Jo en doch­ter Lo­re. Je vindt er kleur­rij­ke kle­ren en boe­ken­tas­sen, maar ook ont­zet­tend ori­gi­neel speel­goed. Niet Lego, Play­mo­bil of an­de­re klas­sie­kers, wel de knus­se knuf­fel­pop, de stof­fen tent en het hou­ten huis­je. Speel­goed dat net zo goed als de­co­ra­tie kan die­nen. Te­gen­woor­dig ver­wel­komt een kar­ton­nen schild­pad an­nex spe­le­o­box de klan­ten bij het bin­nen­ko­men. Een wa­re ey­e­cat­cher én een kin­der­mag­neet. De win­kel is ach­ter­aan trou­wens in­ge­richt als speel­hoek­je, zo­dat ma­ma nooit te lang kiest, eer­der om­ge­keerd. Nog een ge­wel­dig leuk hoek­je: de hand­ma­de das­sen, zak­jes en kaart­jes van Stu­dio Wou­lie. Het Be­a­nie-fi­guur­tje to­vert al­tijd een lach op mijn ge­zicht.

FO­TO JOREN DE WEERDT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.