Wre­vel in het le­lijk­ste land ter we­reld

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

TOT 03/11 | WALDEN | DO-ZA | WWW.WALDENARTSTORIES.COM

Vijf­tig jaar ge­le­den pu­bli­ceer­de Re­naat Braem zijn pam­flet Het le­lijk­ste land ter we­reld. Het in­spi­reer­de de jon­ge ga­le­rie Walden om er een ver­nuf­ti­ge ex­po­si­tie rond te ma­ken, die uit­een­valt in drie his­to­ri­sche luik­jes: 19191968-2018. Hoe keek de voor­oor­log­se ge­ne­ra­tie, de 68’ers en de jon­ge gar­de van van­daag naar de ver­an­de­ring van Bel­gi­sche dor­pen en ste­den? Cen­traal staat een te­rug­ge­von­den (zelf)por­tret van Re­naat Braem. Als L hom­mo ur­ba­nis­ti­bos (1966) zit hij ge­van­gen tus­sen be­ton en ver­keer. Daar­rond han­gen vi­si­o­nai­re land­schap­pen van Flo­ris Jes­pers tot Ro­ger Ra­veel, nos­tal­gi­sche stads­fo­to’s van Rik Sel­le­slags en Filip Tas en cy­ni­sche com­men­ta­ren van Wout Ver­cam­men en Ria Pac­qué.

FO­TO WALDEN

L’ Hom­mo Ur­ba­nis­ti­bos van Braem.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.